NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Hírek, információk

Álláshirdetés

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű GYED/GYES-en távollévő idejére, max. 2020.04.24 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony     
                
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik S. utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szállító és vevő számlák tartalmi, formai követelményeinek ellenőrzése, érvényesítése. Kötelezettségvállalások rögzítése, kezelése. Könyvelési feladatok elvégzése, utalási csomagok összeállítása integrált könyvviteli rendszerben. Témák nyilvántartásainak vezetése, elszámolásainak elkészítése. Témafelelősök részére pénzügyi tájékoztatás. Tárgyi eszköz és készlet nyilvántartás vezetése. Adatszolgáltatások teljesítése. Eseti jelleggel házi pénztár kezelése.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.           
          
Pályázati feltételek:
·         Középiskola/gimnázium, + mérlegképes könyvelői képesítés vagy OKJ pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, vagy szakirányú középfokú végzettség,
·         Legalább 1 év szakmai tapasztalat,
·         Felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások),
·         Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
·         Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
·         Felsőfokú végzettség (Bsc., MSc.),
·         Államháztartási területen szerzett mérlegképes könyvelői szakképesítés,
·         Költségvetési területen szerzett szakmai tapasztalat,
·         EOS integrált rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·         Részletes szakmai önéletrajz,
·         Végzettséget igazoló iratok másolata,
·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, bemutatása csak felvétel esetén),
·         Nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dócziné Lencsés Nóra, humánpolitikai ügyintéző nyújt, a 06-28/511-608 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
·         Elektronikus úton Dócziné Lencsés Nóra, humánpolitikai ügyintéző részére a doczine.lencses.nora@mgi.naik.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
·         www.kozigallas.hu honlapon - 2017. május 19.
·         www.naik.hu honlapon - 2017. május 19.
·         www.gmgi.hu - 2017. május 19.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.naik.hu, valamint a www.gmgi.hu honlapokon hozzáférhető. A pályázat hirdetője fenntartja a jogot, hogy eredménytelen pályázás esetén a pályázatot visszahívja. A határozott idejű jogviszony a lejártát követően határozatlan idejűvé válhat. A pályázat kiírója, nyertes pályázat esetén, 4 hónapos próbaidőt köt ki.

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.