NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Hírek, információk

Álláshirdetés

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Humánpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   
                  
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Jogszabályi előírások alapján a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, fennállásával, megszűnésével kapcsolatos feladatok; állás pályáztatási eljárások, folyamatok lebonyolítása (új munkakör vagy új alkalmazás esetén), közigazgatási állásportál kezelése; MÁK (KIRA) munkavállalókra vonatkozó adatainak karbantartása, bérszámfejtés, TB ellátások ügyintézése, szja bevallásokhoz kapcsolódó ügyintézés; adatszolgáltatások elvégzése; vagyon nyilatkozatok nyilvántartása; szja, munkajogi és tb-i ügyekben iránymutatás a munkavállalóknak; kapcsolódó jogszabály változások követése. A munkakör keretén belül esetenként gazdasági ügyintézői feladatok ellátása.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.     
                
Pályázati feltételek:
·         Középiskola/gimnázium,
·         Munkaügyi vagy bér- és TB szakképzettség;
·         Irodai számítógépes alkalmazások felhasználói szintű ismerete;
·         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
·         Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
·         Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
·         Költségvetési intézménynél legalább 1 év szakterületen szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:
·         Jó problémamegoldó képesség,önálló munkavégzés, jó kapcsolatteremtő készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·         Szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltűntetésével, a szakmai munka ismertetésével
·         Iskolai végzettséget, egyéb végzettséget, igazoló iratok másolata
·         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat)
·         Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikura Jánosné nyújt, a 06-28-526-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
·         Elektronikus úton Szikura Jánosné részére a szikura.janosne@naik.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
·         NAIK honlap - 2017. május 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.gov.hu honlapon szerezhet.
 

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.