NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Kapcsolataink

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

Intézetünk a világ 23 országából összesen 42 hasonló intézménnyel tart fenn különböző szintű kapcsolatot. Ezek a közös kutatási programoktól a kutatási eredmények cseréjén át, a könyvtárközi informális kapcsolatokig terjednek.
A kormányközi tudományos és technológiai együttműködés (TéT) keretében az alábbi fontosabb kutatás programokban veszünk részt:
• A-9/2000: Szilárd bio tüzelőanyagok szabványosítása és osztályozása (Ausztria, BLT)
• A-15/98: Mezőgazdasági gépvizsgálati eredmények kölcsönös elismerése (Ausztria, BLT)
• D-22/99: A környezetterhelés csökkentése a növényvédő gépek ellenőrző felülvizsgálatával (Németország, BBA)
• D-24/99: A kertészeti termékek piaci szempontból fontos fizikai jellemzői (Németország, ATB)
• I-23/98: Mezőgazdasági gépvizsgálati bizonyítványok kölcsönös elismerése (Olaszország, CONAMA)
• I-36/99: Vizsgálati, környezetvédelmi, telepítési előírások közelítése mezőgazdasági szárítók példáján (Olaszország, ENAMA)
• RO-7/2000: Nyerstej-minőség javítása (Románia)

Külföldi kutatóintézetekkel együtt több nemzetközi programot indítottunk el az EU 5 pályázati rendszerben:
• A biogáz technológia lehetőségei az EU-tagjelölt országok mezőgazdaságában (Témavezető: KTBL Németország)
• Növényolajok, mint a hígtrágya tárolásnál keletkező gázemisszió inhibitorai (Témavezető: DIAS, Dánia)
• A talajművelési eljárások meghatározásának és értékelésének metodikája (Témavezető: ENAMA, Olaszország)

Intézetünk társult tagja az ENTAM-nak (European Network for Testing of Agricultural Machines – Mezőgazdasági Gépminősítő Intézetek Európai Hálózatának). ENTAM azon európai országok hivatalos mezőgépminősítő intézeteinek hálózata, akik közös tevékenységüket azzal a céllal fejtik ki, hogy a gépek és berendezések üzemi, munka- és környezetvédelmi vizsgálatait magas szinten végezzék el és az eredményeket kölcsönösen elismerjék. A gyártó kérésére a tesztvizsgálatokat jól felszerelt vizsgáló intézmények végzik el nemzeti, európai és nemzetközi szabványok alapján, vagy pedig a tagországok által egyeztetett módszertan szerint, a gyártott gépek minőségének tökéletesítése érdekében. A vizsgálati eredményekről nyomtatott jelentés készül, amelyet az ENTAM-hoz tartozó országok a még fennálló akadályokat megkerülve terjesztenek. A jelentéseken feltüntetett ENTAM jelzés a nemzetközi piacon garanciája annak, hogy a gyártó a vonatkozó szabványokat betartotta és a gazda is biztos lehet abban, hogy a széles gépválasztékból a számára leghatékonyabb eszközt választotta

Az ENTAM tagintézetei

Teljes jogú tagok:
BLT – Bundesanstalt für Landtechnik (Wieselburg, Ausztria)
CEMAGREF – Centre National du Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux et Foréts (Antony, Franciaország)
DIAS – Danish Institute of Agricultural Sciences (Horsens, Dánia)
DLG – Deutsche Landwirtscafts Gesellschaft e.V. (Frankfurt, Németország)
ENAMA – Ente Nazionale per la Meccanizzazione (Roma, Olaszország)
FAT – Eidgenössische Forschungsanstalt fur Agrarwirtschaft und Landtechnik (Tänikon, Svájc)

Társult tagok:
EMA – Estacion de Meccanica Agricola (Madrid, Spanyolország)
CRA – Agricultural Research Centre (Gembloux, Belgium)
CEMA – Generalitat de Catalunya – Departament d’Agricoltura, Ramadeira i Pesca (Lleida, Spanyolország)
FVMMI – Hungarian Institute of Agricultural Engineering (Gödöllő, Magyarország)
ITCF – Institut Technique des Céréales et des Fouragges (Paris, Franciaország)
SRI – Silsoe Research Institute (Silsoe, Nagy-Britannia) 
Név: Telefon: E-mail:
DLG - Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. Prüfstelle für Landmaschinen +49 607896350; tech@dlg-frankfurt.de
SZZPLS - Státní zkušebna zemedelských, potravinárských a lesnických stroju +420 235018228 szzpls@szzpls.cz
SRI-Silsoe Research Institute +44 01525860000; sri.pr@bbsrc.ac.uk
Mc Hale Engineering Limited + 353 92 20300; sales@mchale.net
KWF - Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik +49 607878510; pruefung@kwf-online.de
PIMR - Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych +48 61 8712222; office@pimr.poznan.pl
Apiesse S.r.L. Macchine Agricole + 39 0372-745250 kpmas@tin.it
Bag Budissa Agroservice GmbH. + 49 0 35932/35630; kontakt@ag-bag.de
Research Institute of Agricultural Engineering 00-420-2-33022-111; jiri.vegricht@vuzt.cz
ARVALIS - Institut du végétal +33 1 64992200; infos@arvalisinstitutduvegetal.fr
FAT - Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik +41 523683131 info@fat.admin.ch
ENAMA - Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola +39 064403137 info@enama.it
N.AG.RE.F - National Agricultural Research Foundation +30 2102619130 iamc@ath.forthnet.gr
CMA - Centre de Mecanització Agrária +34 973249846 fsolanelles@gencat.net
Research and Production Station for Bovine Breeding Tg. Mures 00-40-265-319006; dan_peter@freemail.hu
BBA - Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft +49 53 12993651; d.stieg@bba.de
IBMER - Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa +48 228482061; brzozj@ibmer.waw.pl
BLT - Bundesanstalt für Landtechnik +43 (0) 7416-52175-0; BLT@fjblt.bmlfuw.gv.at
Leibniz- Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB) + 49 331 5699 0 atb@atb-potsdam.de
Aimo Kortteen Konepaja Oy +358 08 4110 500 aimo.korte@kortteenkonepaja.com
CRA - Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux +45 76296000; +45 76296100
EMA - Estación de Mecánica Agrícola +34 913419014
Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.