NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Kiadványok

WOLAGRI FW 15 J bálacsomagoló

A WOLAGRI FW 15 J bálacsomagoló hárompont-felfüggesztésű, hidromotorosmeghajtású, hengeres bálák csomagolására készült gép, mely alkalmas széna-, szalma-és szenázsbálák UV- és fénystabilizált stretch fóliával történő betekercselésére.

Csomagoláskor a bálák megfogásához szétnyitjuk a gép bálamozgató hengerpárját, majd a meghajtótraktor hátramenetében rátolatunk azokra, és az alájuk betolt hengerek összezárásával a megfogás befejeződik. A műveletet a hengerek bordázata és a végütközők is elősegítik. A csomagolás megkezdéséhez a hengerpár alkotta munkaasztalt meg kell emelni, majd a bálák megfelelő pozícióban történő ütköztetése, a fedőanyagtekercs beállítása és a fóliavég rögzítése után a tekercselés elkezdhető. A bálamozgató hengerek szabadonfutóval vannak felszerelve, melynek köszönhetően az első a bálák deformálódását, elmozdulását, míg a második a bálák letételekor fellépő sérülések elhárítását akadályozza meg. Ezzel párhuzamosan a hengerek vázon történő csuklós rögzítése szintén megkönnyíti a bálák felvételét és lerakását. Az első bála becsomagolásakor a vágókészülék a fóliát automatikusan egy lezáróegységben rögzíti, melynek köszönhetően a további fedési műveletek folyamatosan végrehajthatók. A bálák mozgatását a bordázott meghajtóhenger végzi, és ennek a bálák szimmetriatengely körüli, valamint a tekercselőkar, bálák kerülete körüli körmozgásának eredményeképpen a tekercselés összetett forgómozgása megvalósítható. Ezen utóbbi, az előzőre merőleges mozgás a bálák átlós irányú, körkörös befedését okozza, a vízszintes síkú forgómozgás pedig a fedőanyag meneteinek átfedését eredményezi. Ennek a már említett összetett forgómozgásnak a hatására, a tekercselőkar egy fordulatára számítva, a hajtott henger a fólia szélességének kb. 65-70 %-át viszi fel a bálákra. A bálák befedése 500 vagy 750 mm széles és 0,025-0,030 mm vastagságú, többrétegű és speciális összetételű, öntapadós fóliával történik, melyből a berendezésen egy darab henger helyezhető el. A csomagolási művelet alkalmával a munkaasztalon kényszermozgást végző bálák biztosítják a tekercselőkarra szerelt fedőanyagtartó tengelyről a fólia-előfeszítő egységen keresztül megvezetett fólia lefejtéséhez szükséges húzóerőt. Az előfeszítő egység egy olyan fogaskerék-meghajtású, eltérő fordulatszámú, nagy H/∅D viszonyszámú hengerpár, melynek tagjai gumibevonattal rendelkeznek. A bálák szimmetrikus és szabályos befedése érdekében a fóliatekercsek vízszintes irányú középvonalának a befedendő bálák szimmetriatengelyéhez kell igazodnia, ezért a fóliatekercsek vízszintes síkú középvonalának függőleges irányú változtatási lehetőségét a tekercselőkaron biztosítani kell. A csomagolás művelete mind kézi, mind automatikus üzemmódban végrehajtható. A vezérlőegységen az előre beprogramozott tekercselési szám elérése után a tekercselőkar a megfelelő pozícióban megállítható, majd a fólia elvágása után a tárolás helyszínére tolatva, a hengerpár szétnyitása után a bála lehelyezhető.

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.