NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Kiadványok

Mezőgazdasági Technika

A Mezőgazdasági Technika folyóirat Magyarország egyetlen tudományos igényességű, mezőgazdasági műszaki-fejlesztési és kereskedelmi szaklapjaként havonta (minden hónap 20. napjára) minimálisan 44 belső oldal terjedelemmel és 4.500 példányban jelenik meg. A szakma jelentős eseményeire a lap bővített terjedelemben és növelt példányszámban kerül az olvasóközönség elé.

A lap beszámol a gépesítés és gépüzemeltetés újdonságairól, a legújabb kutatási, fejlesztési eredményekről, hazai és külföldi kiállításokról, gépbemutatókról, az egyes mezőgépgyártók és kereskedők újszerű tevékenységéről, a világban fellelhető műszaki újdonságokról, a vállalkozókat érdeklő fontosabb műszaki és gazdasági kérdésekről, a Mezőgazdasági Gépi Bérvállalkozók Szövetsége és más gépesítést segítő szervek rendezvényeiről, az agrárgépész oktatás aktuális kérdéseiről stb.

A lap hazai kapcsolatrendszere az agrárműszaki kutatásban és fejlesztésben dolgozó intézmények, gépgyártók, integrátorok, forgalmazók és vállalkozók széles körét öleli fel. Lapunk címoldalán emblémájukkal szereplő szponzoraink között mind az öt gazdasági terület kiemelkedő képviselői megtalálhatók.

A lapnak a világ valamennyi Európában érdekelt mezőgazdasági gépgyártó cégével közvetlen vagy hazai képviseleten keresztüli közvetett kapcsolata van. A vezető cégek nemzetközi sajtótájékoztatóira, rendezvényeire lapunk szerkesztősége évről évre meghívást kap. Ez a tény nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztési tendenciákról és új konstrukciókról friss információkkal tudunk szolgálni. Nevezett cégek magyar piacon érdekelt szakemberei ismerik és elismerik lapunkat.


Szerkesztőség:
2100 Gödöllő, Tessedik S.u.4.

Telefon: (28) 511 662, 511 678
Telefax: (28) 420 960
E-mail: mgitech@hu.inter.net
www.mgitech.hu

Előfizetésben terjeszti a
Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága
1008 Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető
valamennyi postán,
a hírlapkézbesítőknél,
E-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu
Faxon: 06 (1) 303-3440
További információ: 06 (80) 444-444

Előfizetési díj 1 évre: 3600 Ft

A hirdetéseket közvetlenül a szerkesztőséghez kérjük beküldeni!

Tekintse meg weboldalunkat: www.mgitech.hu

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.