NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Kiadványok

Zöldfüzet - Mezőgazdasági Gépesítési tanulmányok

A „Mezőgazdasági Gépesítési tanulmányok” c. sorozat 2001-ben jutott el a 40. évfordulójához. Elsősorban az alapkutatások és az agrár-műszaki kutatás-fejlesztés foglalja magába. Angol nyelvű összefoglalóval és ábra aláírással készül kb. 2ív terjedelemben. Kiérdemelt népszerűségnek örvend és igen jól hasznosítható a kutatási és oktatási gyakorlatban.


Tehénistállók klímajellemzői

Az elmúlt években a nagyüzemi tehenészetek többségében technológiai váltás zajlott le, a tehenészetek áttértek a kötött tartásról a kötetlen tartásra. Közben az istállók, gondozói igényekhez kialakított zártsága, mit sem változott. A kötetlen tartású istállókban pedig, nincs szükség a gondozók hosszabb idejű munkavégzésére, jelenlétére. A kötetlen tartású istállók tehát az ott tartózkodó tehéncsoport klímaigényéhez alakíthatók.


Műanyag csomagoló- és takaró fóliák reológiai vizsgálata

A műanyag fóliák mechanikai viselkedésének leírásához, a szükséges szilárdságtani számítások elvégzéséhez ismerni kell a választott fólia anyagegyenletét, vagyis azt a matematikai kapcsolatot, amelyik leírja a mechanikai feszültségek és a fajlagos nyúlások viszonyát. A fóliák alapanyagát képező polimerek terhelés hatására nem-newtoni folyadékokra jellemző viselkedést mutatnak. Ezen folyási tulajdonságokkal a reológia foglalkozik. Dolgozatunkban lineáris viszkoelasztikus reológiai modelleket elemeztünk azzal a szándékkal, hogy mérési eredmények felhasználásával szilárdsági számításokat végezzünk végeselem módszer alkalmazásával.


Kertészei termékek mechanikai és minőségi jellemzői

Írta: Dr. Borsa Béla; Dr. Fekete András; Dr. Felföldi József

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.