NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Kiadványok

MGI könyvek

1867-ben létrejött egy korszerű államszervezet, az Osztrák-Magyar Monarchia. Alig száradt meg a Ferencz József császárral kötött „kiegyezésen” a tinta, 1869-ben megalapították a mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) jogelődjét. Mi indokolta ezt a sietséget? Az államszövetség agrárpiaca és egységes élelmiszer-politikája jelentős mezőgazdasági fejlődést indított el, amely színvonalas gépesítés nélkül elképzelhetetlen volt. A gépekről megbízható információk szükségesek a gazdaságos üzemeltetéshez. A minősítő teszteken kívül a gépek használati értékének meghatározására irányuló szántóföldi, telepi vizsgálatok, valamint az összefüggések megértéséhez szükséges célirányos kutatások végzése fennállása óta feladata az intézetnek. A kezdetektől napjainkig csiszolódik az MGI szakmai arculata, amelyre jellemző a legkorszerűbb módszerekkel és eszközökkel, a gyakorlat számára fontos és hasznos, mégis kutatási alapossággal elvégzett munka, a technológiák egészének sikerességében történő gondolkodás. Ha az intézet könyvtárának közel 150 éves gyűjteményéből előveszünk egy-egy jelentést, felismerhető bennük ez az arculat.
A „recept” a mai napig változatlan: hasznos információkat nyújtani kutatóknak és termelőknek egyaránt. Remélem, új könyvsorozatunk minden tagja be tudja tölteni ezt a hivatást.


Sertéstartási technológiák

A könyv a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) Állattartás és Takarmányfeldolgozás Gépesítése Főosztályának a sertéstartás gépesítése, technológiai fejlesztése területén végzett három évtizedes tevékenységének napjainkban és a közeljövőben is használható eredményeit foglalja össze.


Mezőgazdasági traktorok elmélete és szerkezete

A traktor bármely mezőgazdasági üzemben meghatározza az elvégezhető munkákat, meghatározza a szántóföldi gépesítési technológiákat. Magyarországon a traktorok átlagéletkora magas, 2000-ben 15,3 év volt, és a régi gyártású kelet-európai, főleg MTZ típusok aránya közel 40 %.


Piactudatos zöldségtermelés

Magyarország zöldségtermesztése nemzetközi összehasonlításban is jelentős. Az EU-csatlakozás nyomán jelentősen változó piaci helyzet miatt kérdés, hogyan sikerül majd alkalmazkodni az elvárásokhoz, és hogyan sikerül kihasználni a lehetőségeket.

Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.