NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Laborok

Környezettechnika Labor

A VM MGI Környezettechnika Laboratóriumának működésének célja alap- és alkalmazott kutatásokhoz, valamint a piaci szereplők részére technológia tervezéséhez, technológiafejlesztéshez szükséges alapadatok szolgáltatása. A labor főbb tevékenységei közé sorolhatók az állattartó- és növénytermesztő telepek környezetbarát működésére és műszaki fejlesztésére irányuló kutatások.
 
Tevékenységünk a következő részekre bontható:
- biogáz kihozatali vizsgálatok
- komposztálási vizsgálatok
- emisszió mérés
 
Biogáz kihozatali vizsgálatok:
Biogáz kihozatali méréseink mezőgazdasági hulladékokra módosított DIN 38414-S8 szabvány szerint zajlanak.
 
Biogáztermelésre alkalmazható nyersanyagok vizsgálata:
- Szemrevételezéses vizsgálatok
  • Szubsztrát inhomogenitás jellemzése
  • Szemcseméret
  • Szennyezések
- Szárazanyag-tartalom
- Szerves szárazanyag-tartalom
- Gázhozam
- C/N analízis
- pH-érték
Labor vezetője: Vojtela Tibor

20 darab 1 literes kísérleti reaktorral működő biogáz kihozatali mérőrendszer

10 db 10 literes kísérleti reaktorral működő biogáz kihozatali mérőrendszer
Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.