NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Laborok

Energetikai Vizsgálólaboratórium


Laboratóriumi mérőkör
A mezőgazdasági energiagazdálkodás fejlesztése, a megújuló energiaforrások kutatása, hazai és külföldi kutatási eredmények bevezetése érdekében a ’70-es évek végén, a fosszilis energia válságból eredően, önálló kutató egység alakult az Intézetben. Elsődleges cél és feladat a megújuló energiahordozók és hasznosító berendezéseik vizsgálata, valamint a hasznosításukat elősegítő műszaki,- minőségi követelmények összeállítása volt.
Napjainkban az Európai Unió tagjaként e területen megfogalmazott elvárások és fejlesztések mind jelentősebb feladat elé állítanak bennünket.

A laboratóriumban 3 mérnök:

Pecznik Pál – tudományos munkatárs, laboratórium vezető
Körmendi Péter – tudományos munkatárs
Tóvári Péter – intézeti mérnök, minőségirányítási vezető

Az FVM MGI Energetikai Vizsgálólaboratórium tevékenysége két főrészre osztható:

o Biomassza tüzelőberendezések vizsgálata, minősítése
o Tüzelőberendezés teljesítmény vizsgálata
o Emisszió mérés
 Gázemisszió mérés
 Szilárd emisszió mérés
o Bio-tüzelőanyagok, bio-üzemanyagok vizsgálata
o Kémiai -, Fizikai -, Tüzeléstechnikai- és Szilárdsági tulajdonságok vizsgálata

Laboratóriumunk az MSZ EN ISO / IEC 17025 : 2001 szabvány szerint működik és a Nemzeti Akkreditáló Testület általi tanúsítása 2005-ben megtörtént, mely lehetővé teszi a vizsgálati eredményeink Európai Unión belüli elfogadását.

Biomassza tüzelőberendezések vizsgálata, minősítése:

Laboratóriumi mérőkörünk kialakítása a maximum 50 kW teljesítményű tüzelőberendezések tüzeléstechnikai- és környezetvédelmi vizsgálatának elvégzését teszi lehetővé, ennél nagyobb berendezések esetében a telepítés helyszínén végezzük a vizsgálatot.

Gázemisszió mérés:
Mérőműszerünk szilárd, folyékony és gáznemű tüzelőanyagok elégetésekor felszabaduló füstgázok koncentrációjának pontos és folyamatos analizálására és a mérési eredmények feldolgozására, gyűjtésére alkalmas, több egységre szétbontható, hordozható műszerrendszer.

Szilárd emisszió mérés:
A füstgáz emisszió mellett egy igen fontos környezeti terhelést jelent a szilárd emisszió, azaz a porterhelés. A hordozható mérőműszerünk izokinetikus elven működik, azaz a mintavétel leszívási sebessége megegyezik a kéményben lévő füstgáz sebességével, így biztosítva a precíz és arányos mintavételezést.

Bio-tüzelőanyagok, bio-üzemanyagok vizsgálata:
o Méret- és fizikai jellemzők vizsgálata
o Por- és törmeléktartalom meghatározása
o Nedvességtartalom meghatározása
o Szilárdsági vizsgálatok
o Égéshő és fűtőérték meghatározása
o Illóanyag- és hamutartalom meghatározása
o Elemi összetétel vizsgálat
o Hamuösszetétel vizsgálat
Labor vezetője: Tóvári Péter

AO 2000 folyamatos emisszió mérőrendszer

KS-404 típusú automata izokinetikus pormérő

Nedvességtartalom meghatározása

Szilárdsági vizsgálatok

Égéshő és fűtőérték meghatározása

Illóanyag- és hamutartalom meghatározása

Elemi összetétel vizsgálat
Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.