NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Munkatársaink

Név:Deákvári József
Születési idő:1965.08.23
Születési hely:Gödöllő

Tanulmányok, végzettség:

1979-1983

Ipari Szakközépiskola, Vác
végzettség: érettségi
elektroműszerész (614 sz.)

1984-1987

Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola,
Műszeripari és Irányítástechnikai Intézet,
Műszeripari és automatizálási szak
végzettség: villamos üzemmérnök

1994-1996

Kandó Kálmán Műszaki Főiskola
Tanárképző tanszék
végzettség: mérnök-tanár

2000-2003

Szent István Egyetem
Gazdasági és Társadalomtudományi Kar
gazdasági agrármérnök
kiegészítő levelező képzés

2000

SKF VAT II. rezgésdiagnosztikai tanfolyam
végzettség: rezgéselemző anyagvizsgáló (OKJ: 53 54 01 01)

2002

HBM nyúlásmérő-bélyegek alkalmazása, ragasztása tanfolyam,

Nyelvismeret:

Tagság szakmai szervezetben:

Kutatási területek:

Az elmúlt 17 évben a következő főbb tevékenységi körökkel foglalkoztam, illetve az alábbi műszerek, eszközök és mérőrendszerek fejlesztésében vettem részt:
-mezőgazdasági erőgépek mérő-szabályozó berendezéseinek vizsgálata, fejlesztése, kissorozatú gyártása,
-1990-92, az RDS cég mezőgazdasági elektronikus mérőműszereinek hazai gyártásba vitele, a gyártás, a tesztelés, a minőségellenőrzés, a felszerelés és szervizelés végzése,
-szemestermény szárítók és tárolótornyok mérőműszereinek vizsgálata, fejlesztése, gyártása, (fejlesztett mérőeszközök és rendszerek:tűzjelző szemestermény szárítókhoz, hőmérsékletellenőrző rendszer szemestermény szárítókhoz, hőmérsékletellenőrző rendszer terménytárolókhoz, 14 csatornás üzemóraszámláló tárolótornyokhoz)
-egyedi mérő- és szabályozó berendezések fejlesztése, (pl. automatizálási oktatótábla a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszerfizika Kar számára)
-számítógépes mérő- és adatgyűjtő rendszerek tervezése, kivitelezése, (MGA-1091 típusú hordozható penetrométer, MGA-1098 penetrométer PC-hez)
-szántóföldi információs rendszer tanulmányozása, műholdas helyzetmeghatározás méréseinek végzése,
-számítógépes programok készítése egyedi fejlesztésű különböző típusú processzoros berendezésekhez assembly nyelven (INTEL 8085, I8747, I8751, Hitachi HD6303, PIC 16C73, PIC 16C74, processzor alapú egyedi mérőműszerek),
-mérőrendszerek központi egységének, vezérlő- és kommunikációs szoftvereinek készítése magas szintű programnyelven (PC:BASIC, Pascal, PSION:OPL) ,
-egyedi mérőeszközök, készülékek programozása (C 21X programozható adatgyűjtő),
-szemestermények nedvességmérése, intézeti fejlesztésű nedvességmérővel (OTKA téma)
-1998-1999, szemestermény szárító nedvességszabályozó szabályozó rendszer fejlesztése, a téma vezetése, a rendszertervezéstől a kivitelezésig. A rendszer néhány jellemzője:
-36 hőmérsékletmérési pont,
-5 terménynedvességmérési pont,
-6 különböző típusú mérőmodul fejlesztése: teljes áramkör-, NYÁK- és programtervezéssel,
-központi egység fejlesztése, programozása.
-2000. évtől elsősorban mérési tevékenységet és ezzel kapcsolatos feladatokat végzek, valamint az intézet minőségbiztosítási rendszerében a mérőeszközök egy részének a felügyeletét látom el.

Publikációk:

Attila Csatár – József Deákvári – László Kovács Diagnostic Examinations in Agricultural Fruit and Vegetables Dryers InfraMation 2006, The World’s Best Infrared Camera Conference, Oktober 23-26. 2006, Las Vegas, Nevada, Volume 7. 365-375 p.
Balla I, Milics G, Virág I, Deákvári J, Jolánkai M, Fenyvesi L, Neményi M (2010): Helyspecifikus talajnedvesség és fajlagos vezetőképesség mérési technológiájának fejlesztése. In: Tóth L, Magó L (szerk.) MTA AMB XXXIV. Kutatási és fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, Magyarország, 2010.02.02, Gödöllő: pp. 42-43.
Balla I. – Milics G. – Deákvári I. – Fenyvesi L. – Neményi M. – Jolánkai M. (2009): Effect of different nitrogen doses' application on winter wheat (Triticum aestivum L.) protein content. In: Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system. Ed: A. Celková. Institute of Hydrology, Bratislava, 31-36 pp.
Borsa Béla – Jakovác Frigyes - -Kovács László- Deákvári József: Az érésgyorsító hatásvizsgálata ipari paradicsomok érésmeneténél. MTA AMB XXIX. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar- FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2005. II. kötet 58-61p.
Borsa Béla-Jakovác Frigyes- Kovács László- Deákvári József- Herold Bernd Oberbarnscheidt Bernd: A tömeg és a keménység hatása a paradicsom dinamikus terheléssel szembeni ellenálló képességére MTA AMB XXVI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar- FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2004. 3. kötet135-139.
Csatár Attila - Deákvári József - Kovács László: Zöldségszárítók ellenőrzése korszerű diagnosztikai módszerekkel MTA AMB XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar- FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2007. II. kötet. 107-111 p.
Csermely Jenő – Herdovics Mihály – Deákvári József Olajosmagvak és a szemes kukorica szárítástechnikai vizsgálata MTA AMB XXXII. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar – FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2008. II. kötet 73-76. p.
Deákvári József – Dudás László – Samu Mihály –Czinner László : MGA-2000 szemestermény szárító nedvességszabályozó MTA AMB XXIV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem- FVM Műszaki Intézet, 2000. III. kötet 179-184p.
Deákvári József – Földesi István f – Fenyvesi László – Borsa Béla – Szabó Tibor – Mizsei István: Ipari mák betakarítási technológiája Acta Agronomica Óváriensis Volume 49. Number 2, Mosonmagyaróvár, 2007. 475-481p
Deákvári József – Földesi István: Villamos motor diagnosztikája MTA AMB XXX. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar- FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2006. II. kötet. 253-257 p.
Deákvári József – Jakovác Frigyes: Termények légzésintenzitás változása a tárolás során MTA AMB XXX. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar- FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2006. II. kötet. 151-154 p.
Deákvári József – Kovács László – Papp Zoltán – Fenyvesi László – Tamás János – Burai Péter – Lénárt Csaba Az AISA hiperspektrális távérzékelő rendszer használatának első eredményei. MTA AMB XXXII. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar – FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2008. I. kötet 46-50. p.
Deákvári József – Kovács László: GPS a mezőgazdaságban Magyar Mezőgazdaság, 2008.november 5. 28-29.o
Deákvári József - Földesi István - Fenyvesi László - Borsa Béla – Szabó Tibor – Mizsei István: Telemetrikus videó-rendszer fejlesztése SMG-420 kísérleti adapter üzemi vizsgálatához MTA AMB XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar- FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2007. II. kötet. 112-115 p.
Deákvári József - Földesi István - Horváth János - Kovács László - Rusz Vazul: Súlyjelző Mezőgépteszt, Gödöllő, 1991.
Deákvári József - Horváth János - Kovács László - Rusz Vazul: Súlyjelző alkalmazása rakodógépeken Hungarian agricultural engineering 1992.
Deákvári József - Kovács László (FMMI)- Horváth Csaba (RDS-H): Darabszámláló fejlesztése és alkalmazása MTA AB tanácskozás közleménye, Gödöllő, 1993.
Deákvári József - Pári Sándor - Samu Mihály (FMMI) - Győri Ernő (KÉE): Számítógépes szint és hőmérsékletszabályozó MTA AB tanácskozás közleménye, Gödöllő, 1996.
Deákvári József - Rusz Vazul: Mikroprocesszoros szemveszteségjelző fejlesztése MTA AB tanácskozás közleménye, Gödöllő, 1991.
Deákvári József - Samu Mihály (FMMI) - Beck József (Bólyi Mezőgazdasági Kombinát): Működésellenőrző műszerek szemestermény-tárolókhoz MTA AB tanácskozás közleménye Gödöllő, 1992.
Deákvári József - Samu Mihály (FMMI) - Kiss Balázs (KÉE): Egyenáramú impulzusmódszerű nedvességmérés hibája és a zavaró jellemzők összefüggésének meghatározása. MTA AB tanácskozás közleménye, Gödöllő, 1996.
Deákvári József - Samu Mihály (FMMI) - Kiss Balázs (KÉE): Szemestermény nedvességmérési módszerek vizsgálata MTA AB tanácskozás közleménye, Gödöllő, 1995.
Deákvári József - Samu Mihály: Hőmérséklet adatgyűjtő kialakítása MTA AB tanácskozás közleménye, Gödöllő, 1994.
Deákvári József - Samu Mihály: Hőmérséklet- és páratartalom mérő készülék 125 év a Magyar mezőgazdaság szolgálatában , FMMI Gödöllő, 1994.
Deákvári József - Samu Mihály: Tűzjelző szemestermény szárítókhoz MTA AB tanácskozás közleménye, Gödöllő, 1995.
Deákvári József: A kukorica légzésintenzitás változása a tárolás során MTA AMB XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar- FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2007. II. kötet. 32-35 p.
Deákvári József: Programozható adatgyűjtő mezőgazdasági célú alkalmazásra MTA AB tanácskozás közleménye, Gödöllő, 1993.
Deákvári József: Számítógépes adatgyűjtő rendszer MTA AB tanácskozás közleménye Gödöllő, 1992.
Dr. Fekete András - Dr. Felföldi József (KÉE) -Deákvári József (FMMI): Gyümölcs keménységmérő műszer MTA AB tanácskozás közleménye, Gödöllő, 1994.
Dr. Fekete András - Dr. Földesi István - Deákvári József - Kovács László - Seres László: Automatizált tápanyagpótlás alapjainak kidolgozása MTA AB tanácskozás közleménye, Gödöllő, 1994.
Dr. Herdovics Mihály - Deákvári József - Samu Mihály : Hőmérséklet ellenőrző rendszer kifejlesztése szemestermény-szárítókhoz MTA AB tanácskozás közleménye, Gödöllő, 1996.
Dr. Némethy László- Deákvári József : Szőlő betakarítási és anyagmozgatási technológia fejlesztése Mezőgazdasági Technika 2001. augusztus 40-42. oldal
Fekete András -Felföldi József- Deákvári József: Hordozható gyümölcs keménységmérő –műszer Műszerügyi és méréstechnikai közlemények 2001. 67. szám, 57-62. oldal
Földesi István - Deákvári József – Borsa Béla: Kardántengelyen ébredő nyomaték rotációs talajművelőgép hajtásláncában MTA AMB XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar- FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2007. III. kötet. 200-203 p.
Földesi István - Fenyvesi László – Deákvári József – Dudás László - Borsa Béla: A mák szárának nyíróvizsgálata MTA AMB XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar- FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2007. II. kötet. 103-106 p.
G Milics, J Deákvári, P Burai, Cs Lénárt, I Balla, M Csiba, M Farouk, I Virág, V Nagy, M Neményi (2010): Hyperspectral remote sensing for precision crop production and soil management. In: International Conference on Agricultural Engineering (AgEng): Towards Environmental Technologies. Chlermont-Ferrand, Franciaország, 2010.09.06-2010.09.08. p. 288. Paper REF323.
Gábor MILICS – József DEÁKVÁRI – Tamás MORSCHHAUSER ON-SITE AND HYPERSPECTRAL AIRBORNE MEASUREMENTS OF PRECISION CROP PRODUCTION SITE CHARACTERISTICS (leadott anyag, megjelenés előtt: 10th Alps-Adria Scientific Workshop Opatija,
Hajdú József – Deákvári József – Magó László:Nyomvonalkövetők és automata kormányok – Hamar megtérülő GPS-vezérlés Haszon Agrár, II. évfolyam. 2008/06. 12-16p.
Hajdú József - Deákvári József - Földesi István –Kovács László: Gépcsoportok automatikus kormányzása műholdas navigáció segítségével MTA AMB XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar- FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2007. II. kötet. 194-198 p.
Horel Judit – Ombódi Attila – Tornyai Tibor – Dimény Judit - Jakovác Frigyes – Deákvári József: Különböző színű talajtakaró fóliák hatása a talaj hőmérsékletére és a paprika termésmennyiségére Kertgazdaság, 2002, XXXIV. évfolyam, 4. szám 25-29. oldal
Jenő Csermely – Mihály Herdovics – József Deákvári: Analisys of the drying technology of oil seeds and corn kernels Hungarian Agricultural Engineering Hungarian Institute of Agricultural Engineering - St. Istvan University, Gödöllő 21/2008. december p. 25-26. HU ISSN 0864-7410
József Deákvári – László Kovács – László Fenyvesi –Péter Burai Csaba Lénárt: Evalution of the accuray or the AISA DUAL hyperspectral system in Hungary Hungarian Agricultural Engineering Hungarian Institute of Agricultural Engineering - St. Istvan University, Gödöllő 21/2008. december p. 12-14. HU ISSN 0864-7410
József DÉÁKVÁRI - László Dr.FENYVESI - László KOVÁCS - Zoltán PAPP Application of hyperspectral remote sensing methods in environment state survey IWA 2008 Conference
József Hajdú – István Földesi – András Fekete – József Deákvári – László Kovács- László Magó: Automatic Steering of Power Machines with GPS Navigation Aid in Agriculture Hungarian Agricultural Engineering No 20/2007, Gödöllő, 53-54p.
Kardeván Péter, Jung András, Deákvári József, Szalay D. Kornél, Tolner Imre T., Kovács László, Fenyvesi László 2010, A hiperspektrális távérzékelési technológia sajátosságai, és minőségbiztosított alkalmazásának hazai lehetőségei. XV. ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia, Budapest, 2010. 10. 07.
L. Kocsis, J. Deákvári and M. Herdovics (2009) CORN DRYING INVESTIGATION BASED ON THERMOGRAPHIC IMAGE ANALYSIS “Synergy and Technical Development in the Agricultural Engineering”, Gödöllő, Hungary, 31. August - 3. September 2009. – ISBN 978-963-269-111-4; Full Paper in CD Issue ISBN 978-963-269-112-1
Liker Mátyás - Sági Gábor - Fekete Gyula - Kelemen Zsolt - Deákvári József Energia ültetvény betakarító gépek MTA AMB XXXII. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar – FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2008. III. kötet 153-157 p.
M Farouk, G Milics, I Virág, J Deákvári, N Smuk, K Szalay, M Neményi (2010): Verifying hyperspectral reference via field measurements of ground control points. In: A Čelková (szerk.) 18th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day: Transport of Water, Chemicals and and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System. Bratislava, Szlovákia, 2010.11.11, Bratislava: Institute of Hydr
Nagy Lajos - Gyenes Kornél - Fekete Gyula - Kelemen Zsolt - Deákvári József Új fejlesztésű napraforgó betakarító adapter család MTA AMB XXXII. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar – FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2008. III. kötet 199-203 p.
Nagy V, Milics G, Deákvári J, Rodnỳ M, ©urda P, ©tekauerová V, ©útor J, Fenyvesi L, Neményi M (2010): A talaj fajlagos elektromos vezetőképessége és a talajnedvességtartalom közötti összefüggés vizsgálata. In: Harcsa M (szerk.) V. Növénytermesztési Tudományos Nap (5th Crop Production Science Day). Keszthely, Magyarország, 2009.11.19, Akadémiai Kiadó, pp. 169-172.
Némethy László – Deákvári József Kíméletes szőlő betakarítási technológia kialakítása és vizsgálata MTA AMB XXVI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, 2002. január
Rádics János - Jóri J. István - Szabó István – Deákvári József - Földesi István: Digitális talajállapot –térkép készítése Veris 3100 mérőberendezéssel MTA AMB XXIX. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar- FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2005. II. kötet. 173-176.
Rádics János - Jóri J. István - Szabó István – Deákvári József - Kovács László: Intelligens munkagépek tervezési- üzemeltetési feltételei MTA AMB XXX. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar- FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2006. I. kötet. 11-15 p.
Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.