NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Műszereink

Kertészeti termékek légzésintenzitását mérő rendszer


A mérőrendszer blokkvázlata
A mérés során a légzésintenzitást a széndioxid termelése alapján határozzuk meg úgynevezett nyitott, átáramoltatásos respirométer segítségével. A mintát zárt edénybe helyezve azon időben állandó térfogatárammal levegőt áramoltatunk keresztül. Meghatározva az edénybe belépő és az onnan távozó gáz CO2 tartalmát, valamint tömegáramát, a keletkezett CO2 mennyisége meghatározható.
A mérőrendszer elemei a következők:
1. ABB Advanced Optima CO2 elemző;
2. PLC vezérlő egység;
3. Enviro -Data 32 - 1 típusú 32 csatornás adatgyűjtő, analóg-digitál átalakítóval és
termoelemes hőmérsékletérzékelőkkel (8 db.);
4. GFM -300 digitális rotaméter;
5. Háromutas mágnesszelepek;
6. Légpumpák;
7. Kapilláris légelosztó;
8. Plexi mérőedények beépített ventillátorokkal;
9. Számítógép, Windows 98 alapon futó Genie adatgyüjtő és programmal;

A mérés folyamata:

A két egymással párhuzamosan telepített pumpa állandó üzemben, mintegy 2000 Pa túlnyomással levegőt pumpál a kapilláris légelosztóba. A légelosztó rendszer közel azonos térfogatáramot biztosítva friss levegővel látja el a plexi mérőedényeket. A kapillár légelosztó 7 db kapillárisa mérőedényhez, a hetedik a közvetlenül a CO2 elemzőhöz vezető mérőútba táplálja a friss levegőt.
A PLC vezérlő egység szerepe a mágnesszelepek irányítása, valamint az adatgyűjtés vezérlése. Az egyes mérőedényeket külön kapcsolóval lehet a rendszerre kapcsolni. A PLC vezérlés az aktuális mérőedény kiválasztása után a mágnesszelep kapcsolásával biztosítja, hogy az edényből távozó gáz, melynek CO2 tartalma a termék légzésintenzitásának megfelelő, az ABB Advanced Optima CO2 elemző műszer mérőágához csatlakozzon. Az elemző által mért értéket az ENVIRO-DATA adatrögzítő egység önálló Excel file-ban rögzíti. A mért adat rögzítése után a szivattyú által szállított, de mérő edényre nem kapcsolt gáz CO2 tartalma kerül rögzítésre. A mérés során az edény számának megfelelő file-ban a mérés ideje és az edényben mért hőmérséklet is rögzítésre kerül.
A mérőrendszer egyes bekapcsolt mérő edényeit a PLC sorra mérés alá rendezi, majd a mérési ciklus végén az első edénnyel folytatja a mérést. Egy mérés időtartama átlagosan 2 perc, hat mérőedény egyidejű használata esetén 12 percenként van lehetőség adatrögzítésre. A rögzített adatok feldolgozása után közvetlenül megkapjuk a termékek által termelt fajlagos CO2 értékét.
A műszer felelőse: Deákvári József

Paprika légzésintenzitás mérése

Sárgarépa légzésintenzitás mérése klímaszekrényben

Kukorica légzésintenzitás mérése különböző hőmérséklet

Különböző módon szedett meggy összehasonlító vizsg. eredm.
Honlapkészítés: Gigahertz Hungary Kft.